Blogi - kuukausittaisia tekstejä  

Helmikuu 2021

TOIVON JUMALA

Olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että meidän sukupolvenamme maailma jakautuu aikaan ennen covid-19 pandemiaa ja aikaan sen jälkeen. Kansat odottavat epätoivoisina sitä päivää, jolloin taistelu tätä virusta vastaan on päättynyt, voitettu ja takanamme. Kuitenkin niille, jotka uskovat Jumalan Sanaan, on olemassa toivo!

"Kaikki, mitä on ennalta kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohduksen kautta olisi toivo" (Room. 15:4).

Paavali sanoo, että kaikkien Vanhan testamentin Kirjoitusten ("kaikki, mitä ennalta on kirjoitettu") tehtävä on ruokkia meidän toivoamme. Raamattu kannustaa meitä kestävyyteen ja antaa rohkaisua, jos me pyrimme olemaan uskollisia sitoutumisessamme Jumalaan ja Hänen tahtonsa tekemiseen. Jumalan Sana antaa meille toivoa, koska me näemme siinä, että Jumala hyväksyy ne, jotka pysyvät uskollisina vastustuksesta ja pettymyksistä huolimatta (lue tarkemmin Hepr. luvusta 11).

Messiaan kuoleman ja kuolleistanousemisen tähden meillä on rauha Jumalan kanssa. Lisäksi Pyhän Hengen läsnäolo uskovan elämässä antaa meille varmuuden Jumalan rakkaudesta ja myös toivon ja luottamuksen, että Jumala johdattaa meidät turvallisesti kaikkien vaikeuksiemme läpi! "Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu" (Room. 5:5).

"La-shana ha-baa birushalajim" (ensi vuonna Jerusalemissa) on lause, jota lauletaan usein Pääsiäissederin lopuksi. Tässä lauseessa tiivistyy se toivon sammumaton kipinä, joka on kantanut juutalaisia menneinä vuosisatoina epätoivon aikojen keskellä. Israelin kansallislaulumme Hatikvan sanat ilmaisevat kansamme kaipuuta: toivoa päästä palaamaan Luvattuun maahan.

"Kun Israelin lapset yössä kyynelten aamua kohden silmät nostavat. Ja polttavina kaipuut rinnan tuskaisen, Siionin vuoren nähdä soisivat. Ah, taas tulta syttyy sydämiin, kun tää toivo mielen kirkastaa. Daavidin pyhään kotikaupunkiin viel ́että riemuin saamme vaeltaa." (sananmukainen käännös: Niin kauan kuin sydämessä juutalainen sielu halajaa, ja yli itäisten vuorten silmä katsoo kohti Siionia, toivomme ei ole kadonnut, toivo, joka on kaksituhatta vuotta vanha, olla vapaa kansakunta omassa maassamme, Siionin maassa, Jerusalemissa)

Tänä päivänä olemme taas isiemme maassa. Omana elinaikanamme todistamme ennennäkemätöntä juutalaisen kansan kokoontumista takaisin Israelin maahan kaikilta maapallon kulmilta, juuri niin kuin Jumala lupaa Sanassaan. Muinaiset profetiat toteutuvat aivan silmiemme edessä. Meidän Jumalamme on toivon Jumala! Hän pelasti meidät Messias Jeshuassa, Hän tuo takaisin juutalaisen kansan ja Hän valmistaa maailmaa Poikansa, siunatun Toivomme, loistokasta paluuta varten.

"Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voimassa" (Room. 15:13).

Kun katselemme ympärillemme, on helppoa masentua. Se mitä silmiemme edessä tapahtuu voi syöstä meidät helposti pettymyksen alhoon. Jumalan lapsina toivomme voi kuitenkin uudistua meille annetun Pyhän Hengen kautta.

Nykyisen kuohunnan keskellä on hyvin tärkeää, että opimme pysähtymään ja viettämään aikaa Herran kanssa kuullaksemme Hänen ääntään. Hän tahtoo antaa meille henkilökohtaista ymmärrystä siitä, missä me olemme ja mitä Hän tekee juuri nyt elämässämme.

Pitäkäämme silmämme kiinnitettyinä toivon Jumalaan!

Minä ja perheeni pidämme suuressa arvossa ystävyyttänne ja tukeanne. Rukouksemme on, että Herra täyttää teidän sydämenne jumalallisella toivolla, että voisitte levittää tätä toivoa ympärillänne oleville ihmisille.

Monin siunauksin Karmel-vuorelta

Andrey Teplinsky