Blogi - kuukausittaisia kirjoituksia

Joulukuu 2021

---------------------------------------------------

VERRATON TIE!

Kirjeessään Korintin kristityille Paavali nimitti heitä "Korintissa asuvaksi Jumalan seurakunnaksi". Jumalan seurakunta on ihmisten muodostama yhteisö, jotka ovat osallisia Jumalan elämästä, joita Jumalan tahto ohjaa ja jotka ovat Jumalan työtovereita Jumalan työssä. Korintin kaupunki ei tuntenut Jumalan elämää. Sitä hallitsi ihmisen oma tahto ja se vastusti Jumalan päämääriä. Nämä kaksi osapuolta ovat toistensa jyrkkiä vastakohtia. Korintin kristityt eivät vielä vaeltaneet täydellisesti todellisen hengellisen identiteettinsä mukaisesti. He laiminlöivät pyhyyteen pyrkimisen elämässään ja ehkä vallan unohtivat kutsunsa tuoda kaupunkiin evankeliumin valoa. 

Tästä seuraa monia ongelmia uskovien yhteisössä: toinen väittää olevansa toista hengellisempi, toinen vetää toisen julkisesti oikeuteen, yhteisiä ateriahetkiä käytettään väärin ja esiintyy seksuaalista kurittomuutta. Kulttuuri-ilmapiiri, jossa me elämme, muistuttaa sitä, jossa Korintin kristityt elivät. Se on kulttuuri, jolle on ominaista intellektuaalinen pluralismi eli monikulttuurisuus, tilanteen mukainen moraali ja ihmisen itsekkyys. Rakkaat ystävät, muistakaamme, että vaikka olemme Jeshuan verellä lunastettuja ja pyhitettyjä, elämme yhä tässä maailmassa. Ja tämä maailma sanelee meille, kuinka meidän pitäisi elää! Tämän maailman henki vaikuttaa meidän ajatteluumme ja käyttäytymiseemme, ja on helppoa langeta samaan ansaan kuin korinttilaiset ja saada siten aikaan tuskaa ja jakaantumista parantumisen, myötätunnon ja toinen toisensa palvelemisen sijaan.

Emme saisi koskaan unohtaa viljellä tärkeintä Jumalan meille antamista lahjoista - rakkautta. Rakkaus on kristityn elämän tärkein osatekijä. Kreikan kielellä sitä kutsutaan nimellä "agape-rakkaus", joka on sellaista rakkautta, jota Herra itse osoitti.

Sellainen rakkaus välittää toisista ja etsii toisen ihmisen parasta ilman että perimmäisenä syynä olisi oman edun tavoittelu.

Kun me uskomme Kristukseen, Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta ja meidän sydämistämme tulee Jumalan rakkauden astioita. Meidän on täytyttävä jatkuvasti Hengellä voidaksemme ilmoittaa tämän rakkauden toisille, palvella heitä antamalla aikaamme, lahjamme ja varoistamme. Me voimme "puhua ihmisten ja enkelien kielillä, meillä voi olla profetoimisen lahja, voimme tuntea kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja meillä voi olla kaikki usko" (1. Kor.13.2), mutta jos me emme osoita agape-rakkautta, kaikki muu on kuin ei mitään Jumalan silmissä.

Paavali sanoo, että verrattomin tie on rakkaus.

"Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii." (1. Kor. 13:4-7, RK)

Agape-rakkaus on pitkämielinen kaikkia ihmisiä kohtaan. Se kärsii kaikki Jumalan lasten heikkoudet, tietämättömyyden, erehtymiset ja vajavuudet.

Agape-rakkaus on lempeä - hellä ja hellävarainen. Lempeys on sitä, että toimii ihmisten parhaaksi huolimatta siitä, mitä he tekevät.

Agape-rakkaus ei kadehdi eikä kerskaile. Se ei ole ylimielinen, eikä pidä itseään muita ylempänä olevana.

Agape-rakkaus ei pöyhkeile. Se ei ole ylpeä eikä omahyväinen, vaikka omistaisi lahjoja, henkisiä tai ruumiillisia, luonnollisia tai hankittuja, maallisia tai uskonnollisia.

Agape-rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Se ei koskaan toimi ihmisten kanssa tavalla, joka loukkaa heidän arvoaan.

Agape-rakkaus ei etsi omaa etuaan ja on hylännyt pyrkimyksen etsiä ensin ja ensi sijassa omaa asemaa ja tyydytystä.

Agape-rakkaus ei katkeroidu, ei ärry eikä loukkaannu.

Se "ei muista kärsimäänsä pahaa" tarkoittaa, että agape-rakkaus päästää todella irti menneet loukkaukset sen sijaan että varastoisi niitä ja pitäisi lukua kärsimistään vääryyksistä.

Agape- rakkaus ei iloitse vääryydestä. Se kieltäytyy riemuitsemasta epäoikeudenmukaisuudesta.

Agape-rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa ja kärsii kaiken toisten uskovien parhaaksi.

Agape-rakkaus uskoo kaikessa eikä viljele kyynistä asennetta muita kohtaan.

Agape-rakkaus toivoo kaikessa merkitsee, että se ei lakkaa toivomasta, että muut uskovat tekevät hyvää tai parantuvat vioistaan - vaikka menneisyys osoittaisi muuta.

Kun elämän koettelemuksia alkaa kasaantua, rakkaus kestää! Agape-rakkaus kärsii kaiken eikä luovuta.

Agape-rakkaus on se jokin, jota me tarvitsemme keskuuteemme! Ystävät, me kaipaamme Isän Agape-rakkauden tuoretta kastetta!

Tahtoisimme kiittää teitä siitä, että tuette perhettäni ja palvelutyötäni. Siunatkoon teitä Herra tänä aikana ja täyttäköön teidät Agape-rakkaudellaan, niin että teistä tulee voideltuja rauhantekijöitä perheessänne, kaupungissanne ja maassanne.

"Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi" (Matteus 5:9).

Andrey Teplinsky, Karmel vuori, Haifa, Israel