Blogi - kuukausittaisia tekstejä

JEESUS TULEE - OLETKO LIIKKEELLÄ? 

----------------------------------------------------------------------------------

"Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidän kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne"

Näin profeetta Hesekiel kertoo tapahtumaa, jonka Jumala on toteuttamassa silmiemme edessä. Kyseinen jae kertoo Jumalan suunnitelmista juutalaisille kansalle ja siitä kuinka Hän on sitonut toimintansa Pyhään Sanaansa. Israelin perustamisen jälkeen v. 1948 maahan on muuttanut satojatuhansia elämän moninaisia tilanteita kokeneita juutalaisia, joista Jumala Jeremian kirjan 32. luvussa kertoo "Niinkuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan" ja edellisessä jakeessa peräti sanoen, että minä teen tämän kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Kyseessä on alija - paluu kotimaahan.

Eräs edellä mainittuihin profetioiden sisään kuuluva henkilö on kaukaa itäisen Venäjän alueelta Israelin muuttanut Andrey Teplinsky. Alijan v. 1997 tehdessään hän ei vielä tuntenut omakohtaisesti Israelin Jumalaa, mutta yhteys löytyi luvatussa maassa messiaanisten juutalaisten hengellisen työn seurauksena 2000-luvun alkuvuosina. Tänään Andrey vaikuttaa Haifan Karmel -vuorella sijaitsevan Kehilat HaCarmel seurakunnan työyhteydessä. Hän on sanan opettaja, kirjailija sekä perheessään vaimonsa kanssa kolmen kouluikäisen lasten kasvattaja. Hänen hengellisen palvelutyö perustuu Carmel Streams ministry -nimisen järjestön toimintaan, jossa päämäärä on luoda ja vahvistaa yhteyttä Israelissa Jeesukseen uskovien ja muissa maissa asuvien Messiaan ruumiin jäsenten välillä. Työnäky pohjaa Raamatun efesolaiskirjeen 2:14-15 sanomaan "Yksi uusi ihminen - One new man".

Teplinsky on vieraillut asuinalueellani (Oulu) muutaman kerran ennen korona-ajan alkua, vuosina 2019-2020. Näiden vierailujen lomassa nousi tuolloin esiin ajatus vierailuista ja työnäyn perusteiden kertomisesta laajemmin Pohjois-Suomen maakuntien alueella. Ajatus toteutui toukokuussa 2022 koronarajoitusten löysättyä ja seurakuntien toiminnan palautuessa normaalimmaksi. Oulainen, Tornio, Kemi, Haukipudas ja toki Oulukin olivat tilaisuuksien paikkakuntina, ja väkeä oli liikkeellä. Seurakunnissa oli ja on kiinnostusta kuulla Israelin tuoreita kuulumisia ja tietysti sanomaa Raamatun ytimestä. Varsinkin Tornion helluntaiseurakunnassa la-seminaari klo 12-16 antoi mielenkiintoisia näkökantoja niin historiallisesti kuin myös tulevaan aikaan liittyen sekä kuulijalle omakohtaisesti pohdittavaa ja mahdollisuutta aktivoitumaan lähetystyön etenemisen loppunäkymiin. Israelin ennalleen asettaminen, Korvausteologian juuret, Jumalan suunnitelma Lähi-idälle, näistä teemoista Torniossa kuultiin. Perämeren alueella Tornion ja Kemin helluntaiseurakuntien yhteistyönä toteutettu viikonloppu päättyi Kemin seuraavana päivänä su-tilaisuuteen opetusaiheella "Jumalan Luonteen Tunteminen - Knowing God´s Character". Kiertueen päätöspäivän sunnuntai 22.5.2022 tilaisuudet aamulla Kemissä ja illalla Haukiputaalle nostivat voimakkaasti esiin apostolisen aikakauden tunnelmat, Pyhän Hengen liikehdinnän tässä ajassa. Liikumme kohti Hänen tulemustaan.

Efesolaiskirjeen 3. luvussa mainitaan Paavalin kautta Jumalan armon taloudenhoidosta ja salaisuudesta. Voimme pohtia mitä sillä tarkoitetaan monistakin lähtökohdista, mutta kyseinen teksti (Ef. 3:6) sanoo kylläkin näin..."että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista". Siis kenen kanssa pakanat ovat perillisiä ja yhtä ruumista? Vastaus on tietysti, että valitun kansan eli juutalaisten kanssa. Jumalan salaisuutta on syytä vaalia, siitä kertoa, edesauttaa sen ymmärtämisessä. Toisin sanoen messiaanisten juutalaisten ja maailmanlaajuisen pakanauskovien joukko synnyttää jumalallista yhteyttä ja yhteystyötä tehdessään hyödyttää koko maailmaa. Raamatullinen siunaus ja viisaus levitetään koko maailman hyväksi tämän salaisuuden "kypsyvä hedelmä" seurauksena. Osapuolten on hyvä työskennellä läheisesti toistensa kanssa, jota Teplinskyn työnäky Raamatun selkeän sanoman kautta edustaa.

Jumala on liikuttanut juutalaista kansaa monien vaiheiden kautta tähän päivään, eikä vaiheista ole puuttunut kärsimystä eikä uskon koettelemuksia. Liikutellessaan valittua kansaansa kohti raamatullisia tarkoitusperiä me emme voi ohittaa uuden testamentissa roomalaiskirjeen lukujen 9-11 sisältöä. Näissä luvuissa apostoli Paavali läpivalaisee olennaisia Jumalan ajatuksia liittyen yhteyteen juutalaiset ja pakanat. Huomaamme kuinka tällaista Herra varmaankin hakee niiltä, joita hän savenvalajan tavoin muovailee läpi historian. Luvussa 11 puhutaan siitä kuinka Herra voi hakata tahon pois, jolloin yhteys Häneen katkeaa. Mutta voimallaan Hän myös palauttaa yhteyden. Emme saa pöyhkeillä väärin saamallamme siunauksella, emme myöskään saa valita itselle niin sanotusti "rusinoita pullasta". Valitettavasti ns. läntinen kirkko on näin tehnyt unohtaessaan juutalaiset juurensa. Meillä pakanauskovilla on varsin hyvä esimerkki juutalaisista, heidän historiastaan ja raamatullisesta merkityksestä Jumalan silmissä. Olkaamme herkällä korvalla kuuntelemassa messiaanisia veljiämme/sisariamme, me olemme heille velassa siitä, että saamme olla yhteydessä Suureen Lunastajaamme. Rakentamalla lujempaa yhteistyötä ja kuuntelun aallonpituutta valitun kansan edustajien kanssa, silloin elämme efesolaiskirjeen opastamassa "Yksi uusi Ihminen" -työnäyn todellisuudessa.

Oulaisten tilaisuuden yhteydessä syntyi peräti ajatus seuraavasta askeleesta. Paikallisen pastorin esittämä ajatus lähestyä naapuriseurakuntia ja esittää yhteistyön mahdollisuutta rakentamaan seuraava vierailukokonaisuuutta. Haapavesi, Nivala, Ylivieska, Kalajoki tarkoittaen...heitä Harri -pastori on aikeissa lähestyä. Elämme mielenkiintoisessa vaiheessa pakanaseurakuntien ja messiaanisen liikkeen kehityksessä liittyen tässä artikkelissa esitettyihin näkemyksiin. Odotamme, että Herra vahvistaa askelten etenemistä ja sitten siunaa kohti yhteistyön laajempia haasteita. Haasteet ja uudet mahdollisuudet antavat pohjaa tulevaisuuteen, edessäolevan nuoremman sukupolven ottaessa lähitulevassa vastuuta seurakuntien toiminnoissa. Rukoillaan yhdessä näiden näkymien puolesta, kukin mahdollisuuksien mukaan viemään "elämä kuolleista" -sanomaa, yhtenäisenä Jeesus -joukkueena juutalaisten ja pakanoiden yhteistyöllä. Uskomme päämäärä, sielujen pelastus 1. Pietarin kirjeen 1:9 mukaisesti, on ykkösasiamme. Tähän linkittyy odotus Jeesus tulemisesta toisen kerran maan päälle, ja se tapahtuu kun kansa (juutalaiset) sanoo "Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen - Baruch Haba B´Shem Adonai" (Psalmi 118 ja Matteus 23:39).

Olemme yhteydessä suureen yliluonnolliseen Jumalaan. Häneen sitoutumalla paras on edessä. Tämä vaatii myös oman osuutemme sanoman viennin loppuunsaattamisessa, messiaanisten juutalaisten sekä pakanauskovien välillä pitkään yhteistyötä verhonnut väliverho on syytä poistaa sivuun. Ole siinä mukana, Herran armon ajassa on syytä liikehtiä. Jeesus tulee - oletko sinäkin siinä liikkeellä?

Vesa Liljamo