Blogi - kuukausittaisia tekstejä

Toukokuu 2022

ISRAELIN ITSENÄISYYSPÄIVÄ

Toukokuun 14. päivänä 1948 Israelin valtio asetti virkaan David Ben-Gurionin, ensimmäisen pääministerin ja puolustusministerin. Samalla kun juutalaisvaltion perustamisesta ilmoitettiin "Julistuksella Israelin valtion perustamisesta", avattiin kaikille ympäri maailmaa oleville juutalaisille mahdollisuus saapua takaisin Luvattuun maahan.

ISRAELIN VALTIO on auki juutalaisten maahan muutolle ja maanpakolaisten kokoontumiselle; se edistää maan kehittymistä sen kaikkien asukkaiden hyödyksi; se perustuu vapauteen, oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan niin kuin Israelin profeetat ovat ennalta nähneet; se takaa täydellisen sosiaalisten ja poliittisten oikeuksien tasa-arvon kaikille asukkailleen uskontoon, rotuun tai sukupuoleen katsomatta; se takaa uskonnon, omantunnon, kielen, koulutuksen ja kulttuurin vapauden; se turvaa kaikkien uskontojen pyhät paikat; ja se on uskollinen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteille.

Torstaina, 5. toukokuuta, Israelissa vietetään itsenäisyyden 74-vuotisjuhlaa! Israelin itsenäisyyspäivänä muistetaan Israelin itsenäisyysjulistuksen antamista vuonna 1948, ja se on virallinen kansallinen valtion vapaapäivä ja ainoa virallinen työntekijöiden vapaapäivä Israelissa. Se on luultavasti laajin kansallinen juhlapäivä Israelissa.

Mitä aikoja nyt elämmekään! Elinaikanamme saamme nähdä omin silmin, kuinka juutalaisia palaa ennen näkemättömänä virtana takaisin Israelin maahan kaikista maailman ääristä aivan niin kuin Jumala on luvannut Raamatussa. Nykyisen Israelin valtion perustamisesta lähtien v 1948 juutalaisia on muuttanut koko ajan takaisin Luvattuun Maahan, jopa koronan aiheuttamista matkustusrajoituksista huolimatta.

Muinaiset profetiat toteutuvat aivan silmiemme edessä. Jumala on uskollinen Sanalleen. Meillä on suuri etuoikeus tuntea Hänet ja palvella Hänen tarkoitusperiään sukupolvessamme. Toukokuun 5:nä me juhlimme ja muistamme Hänen hyvyyttään ja uskollisuuttaan.

Monin siunauksin Israelista, Andrey Teplinsky