Blogi - kuukausittaisia tekstejä

Joulukuu 2020

Kuningaskunnan opetuslapset

Kerran kun Jeshua oli puhunut Kuningaskunnasta, Hän kysyi opetuslapsiltaan, olivatko he ymmärtäneet Hänen sanojensa merkityksen. Kyllä he todella olivat ymmärtäneet, ainakin osittain. 

Niinpä Jeshua selitti vielä lisää: "Hän sanoi heille: ´Sen tähden jokainen kirjanoppinut, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa´" (Matt. 13:52, RK).

Jeshuan ajan kirjanoppinut oli mies, joka opiskeli, tulkitsi ja opetti Lakia, Jumalan ilmoitettua Sanaa, eli niin kuin me sitä nykyään kutsumme, Vanhaa testamenttia. Tällä kuvauksellaan Herra sanoi opetuslapsilleen: " Te ymmärrätte Jumalan kuningaskunnan paremmin, jos olette tulleet luokseni hyvän perinnön omaavina, eli Lain ja Profeettojen opettamina. Kirjanoppinut tulee luokseni saadakseen ilmestyksen Taivasten kuningaskunnasta opiskeltuaan Lakia ja kaikkia sen käskyjä. Hänen aiempi tietämyksensä auttaa häntä ymmärtämään selvemmin, mikä tämä kuningaskunta oikein on." 

Jeshua antaa meille avaimet Kirjoitusten ymmärtämiseen. Kun me uppoudumme syvemmälle Hänen Sanansa koko totuuteen, meistä tulee paremmin valmistautuneita palvelemaan Herraa yhteiskunnan eri alueilla.

Herramme vertaa kirjanoppinutta talon isäntään, mieheen, joka vastaa koko perheen hyvinvoinnista. Hänen velvollisuuksiinsa kuului hankkia perhekuntansa jäsenille ruokaa, vaatteita ja muuta tarpeellista. Hän säilytti näitä varastoja ruokakomerossa tai aarrekammiossa, mistä hän sitten viisautta käyttäen jakoi kaikkea tarpeen mukaan.

Kun Jeshua opettaa meille näitä Kuningaskunnan periaatteita, emme saisi jäädä passiivisiksi Jumalan Sanan kuulijoiksi, ihmisiksi jotka tyytyvät vain ottamaan Häneltä vastaan ilmoituksen ja iloitsemaan Hänessä. Meidän tulee olla aitoja Taivasten kuningaskunnan opetuslapsia - sellaisia, jotka ovat anteliaita ja pitävät huolta toisten ihmisten tarpeista, niin kuin Jumala kehotti israelilaisia tekemään muinaisina aikoina. 

Herra haluaa, että Hänen opetuslapsensa ovat kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Toisin sanoen, heidän on kunnostauduttava yhteiskunnan palvelijoina ja heidän tekojensa ja viisautensa on pohjauduttava niihin periaatteisiin ja arvoihin, jotka he ovat oppineet Jumalan kuningaskunnasta.

Olemmeko me valmiita oppimaan Jumalan muinaisia polkuja soveltaaksemme niitä nykyaikana? Tahdommeko, että Hän laajentaa ymmärrystämme ja uskoo meille jatkuvasti syvempää ilmoitusta Sanastaan, ilmoitusta, josta tulee meidän tehtävämme? Kuinka hyvin olemme oppineet ja kuinka hyvin osaamme hänen aikaisemmin antamansa ilmoitukset, jotka on talletettu Vanhaan testamenttiin? Tahdommeko olla Kuningaskunnan opetuslapsia, jotka jakavat oikein Hänen aarteitaan, Jumalan Sanan totuuksia?

Vapahtajan ensimmäsillä opetuslapsilla, apostoleilla, oli saarnojensa pohjana vain Vanha testamentti ja heille se oli Jumalan Sana. Voiko Jumalan todella tuntea vain yhdistämällä Vanhan testamentin kirjoituksia ja evankeliumin sanoman?

"Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa" (2. Tim. 3:16).

Jokaisella Jumalan lapsella on käsissään Jumalan antama väline, joka on suunniteltu varustamaan hänet täydellisesti työhönsä - Jumalan Sana.

Vanha testamentti opettaa Jumalan näkökulmasta käsin, kuinka yhteiskunnan pitäisi toimia Jumalan periaatteiden ja arvojen varassa, ja samalla se viittaa Messiaan tulemukseen. Uusi liitto kertoo Messiaan tarinan ja se kertoo lisää uskonvaelluksesta nyt kun Messias on tullut. Kunnia Jumalalle Hänen antamastaan pelastuksesta Jeshuassa!

Minä yhdyn siihen, mitä Craig Keener (FT), Uuden testamentin professori sanoo:

"Jumala antoi meille ikuiset periaatteet, mutta hän antoi ne meille erityisissä konkreettisissa muodoissa, todellisiin tilanteisiin sovellettuina. Hän antoi meille nuo periaatteet kertomuksen muodossa osoittaakseen, kuinka nuo periaatteet toimivat tosielämän tilanteissa, koska hän tahtoi varmistua siitä, että me soveltaisimme niitä oman elämämme todellisiin tilanteisiin."

("The IVP Bible Background Commentary", IVP Raamatun taustan kommentaari", 2. painos, 2014 Craig S. Keener).

Katsokaamme yhtä erimerkkiä 5. Mooseksen kirjasta. 

"Kun rakennat uuden talon, tee kaide reunustamaan kattoasi, ettet saata taloasi verivelan alaiseksi, jos joku putoaa sen katolta" (5. Moos. 22:8).

Herra opetti tässä israelilaisia huolehtimaan lähimmäistensä turvallisuudesta. Vaikka useimmilla meistä ei ole enää kattotasanteita, joille kutsua lähimmäisiämme, tämän päivän sovellus voisi olla: " Huolehdi siitä, että kolleegasi kiinnittää turvavyön, kun annat hänelle kyydin töihin." Miksi? Koska hänen elämänsä on arvokas! Jos olet töissä taloja rakentavassa rakennusliikkeessä, pidä huoli siitä, että rakennat kaiken niin, että talo on taatusti turvallinen sen tulevien asukkaiden asua. Tätä jaetta voidaan soveltaa paljon laajemminkin nykyaikana, mutta pointti on sama.

Auttakoon Herran Henki, joka lähetettiin johdattamaan meidät kaikkeen totuuteen, meitä ymmärtämään Jumalan sydämen laadun ja poistakoon mielestämme sen verhon, jonka monet perinteiden, ihmisviisauden ja uskonnollisten ennakkoluulojen langat ovat kutoneet sumentamaan taivaallista näkökulmaa. Oppikaamme soveltamaan Jumalan Sanaa, että Hän voisi siunata perheitämme, yhteisöjämme ja maitamme tänä koettelevana aikana.

- Andrey -