Blogi - kuukausittaisia tekstejä

Tammikuu 2021

MIKÄ ON SINUN SUHTEESI VANHAAN TESTAMENTTIIN? 

Mitä Vanha testamentti merkitsee tämän päivän "Uuden testamentin" uskoville? Tämä kysymys on äärettömän tärkeä, koska se vaikuttaa kaikkeen siihen, miten me toteutamme uskoamme ja teologiaamme. On tärkeää muistaa ja arvostaa Vanhan testamentin kirjoitusten arvovaltaa - Jeshuakin puhui sen iankaikkisesta voimassaolosta (Matt. 5:17-20). 

Myös apostoli Paavali korosti, että Vanha testamentti on kokonaisuudessaan Jumalan Sanaa, ja siksi me tarvitsemme sitä voidaksemme varustautua tekemään hyviä töitä Herralle. "Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin" (2. Tim. 3:16,17). 

Näiden jakeiden perusteella meidän pitäisi etsiä opetusta Vanhasta testamentista. Miksi? Paavalin mukaan siksi, että Vanhassa testamentissa olevat tarinat ja totuudet ovat hyödyllisiä hengelliselle kehityksellemme ja kasvullemme Jumalan kansana! Herra haluaa kasvattaa kansaansa vanhurskauteen, ja Vanhan testamentin kirjoitukset ovat siinä avainasemassa. Ja vielä enemmän, sillä jos emme ymmärrä oikein Kirjoitusten sanomaa, vaarana on, että viemme evankeliumia tälle maailmalle vinoutuneella tavalla. Saatamme voittaa ihmisten sydämet, mutta perheet ja yhteisöt eivät muutu. 

Vaikka me elämme Jumalan kuningaskunnassa lunastettuina ja uuden sydämen omaavina ihmisinä, meidän täytyy myös jatkuvasti uudistua mieleltämme. Jumala tahtoo, että ajattelemme uudella tavalla! Sillä jos me emme näe asioita Jumalan kannalta ja jatkamme vanhoissa ajattelutavoissamme, me reagoimme väärällä tavalla kohdatessamme vaikeuksia. 

Olen samaa mieltä Walter C. Kaiserin (FT), Vanhan testamentin ja seemiläisten kielten professorin, kanssa, kun hän sanoo: "Ilman kunnollista ymmärrystä VT:n juuristaan seurakunta ei löydä identiteettiään, tehtäväänsä, missiotaan eikä suhdettaan Israeliin ja maailmaan" (Toward Discovering the Old Testament, s 188). 

Mikä oli Jumalan tarkoitus, kun Hän valitsi juutalaiset? Mihin Hän pyrki antaessaan lain Siinainvuorella? Mitä periaatteita voimme oppia laista, ja kuinka voimme soveltaa sitä vaelluksessamme Jumalan yhteydessä tänä päivänä? Miksi meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä Jumala opetti Israelille niin kauan sitten? Nykypäivän kristittyjen on tärkeää tutkia raamatullista Israelia, koska kuvaukset Israelin menneisyydestä (sekä sen paluusta Maahan ja loistavasta tulevaisuudesta) käsittävät suuren osan Jumalan Sanasta, joka on meidän lamppumme ja valomme (Ps. 119:105). 

Jumala valitsi Israelin ilmoittamaan muille kansoille Hänen lunastussuunnitelmansa ja olemaan mallina Jumalan kuningaskunnasta maan päällä. Herra käytti israelilaisia välikappaleina toteuttaakseen sovitukseen liittyvän tarkoituksensa. Israelista oli tuleva samalla esikuva siitä, kuinka lunastettu yhteisö voisi elää kuuliaisena Jumalan tahdolle. 

Kun tutkimme tarkemmin israelilaisten yhteiskuntaelämää, alamme ymmärtää paremmin Jumalan luonnetta ja Hänen teitään. Lain antaminen juutalaiselle kansalle oli osa Jumalan kuningaskuntasuunnitelmaa koko ihmiskunnalle. Jumalan käskyt annettiin siksi, että ne saisivat aikaan muutoksen israelilaisten mielissä. Vaikka laki ei koskenut suoraan toisia kansoja (katso Ps. 147:8-9), se on siitä huolimatta lahja niille kaikille!

Tänäänkin Herra siunaa sellaista yhteiskuntaa, jonka perustana ovat Jumalan arvot, standardit ja periaatteet. Raamatun Israelista löytyy joukko sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja hengellisiä arvoja. Kun tarkastelemme Israelin raamatullista historiaa, on tärkeä pitää mielessä muutama asia. Me emme elä muinaisessa Lähi-idän maailmassa, jonka talous perustui maatalouteen ja jossa vallitsi heimokulttuuri. Me emme myöskään seisseet Siinainvuoren juurella, kun Herra teki liittonsa israelilaisten kanssa. Israelin historiassa on kuitenkin monia tärkeitä opetuksia, joista meidän pitäisi ottaa vaarin. 

Muistakaamme, että UT:n mukaan leeviläinen uhrijärjestelmä sai täyttymyksensä Jeshuan uhrissa ristinpuulla. Vanha testamentti ei ole kuitenkaan menettänyt merkitystään seurakunnalle, ja monessa suhteessa me olemme vasta hädin tuskin alkaneet ymmärtää sen sanoman ja mission rikkautta. 

--------------------------------------------------------------------------

Animaatiovideo Jerusalemista Jerusalemin historia ei ole helppo. Tämä kaupunki on kokenut monia voittoja ja tappioita. Olemme hiljattain tuottaneet animaatiokertomuksen Jerusalemin historiasta. Tämä lyhyt video aikajanoineen voi antaa teille välähdyksen tämän kaupungin ilosta ja tuskasta, erityisistä tapahtumista ja autiudesta ja sitten ennallistamisesta. Nauttikaa tästä lyhyestä videosta ja löytäkää pääkaupunkimme historia.

https://www.youtube.com/watch?v=p1zzWTKxKso

- Andrey-