Blogi -kuukausittaisia tekstejä 

Helmikuun II kirjoitus 2021

ISRAELIN VAALIPÄIVÄ LÄHESTYY 

Maaliskuun 23. päivänä Israel palaa äänestyskoppeihin neljänsissä parlamenttivaaleissa kahden vuoden aikana. Ihmeellistä, mutta totta! Herra, armahda meitä! 

Tässä kirjoituksessani haluaisin auttaa teitä tutustumaan paremmin viiteen Israelin poliittisen kentän monista tärkeistä pelaajista. Mutta sallikaa minun ensin kertoa lyhyesti oma kantani uskovan velvollisuudesta politiikassa. Tänä päivänä maamme tarvitsevat enemmän kuin koskaan vahvan  moraalisen selkärangan omaavia johtajia palvelemaan kansaa yhteiskuntaan pesiytyneestä lahjonnasta ja ahneudesta huolimatta. 

Opiskeltuani Raamattua vuosikausia olen tullut siihen johtopäätökseen, että Jumala antoi kansalle oikeuden ja vallan valita johtajansa. Raamattu ei kuitenkaan kerro meille pelkästään kansan roolista viranomaisten valinnassa, vaan myös, että hallitus saa valtansa kansalta ja on kansalle tilivelvollinen (tästä enemmän kirjassani influence https://carmelstreams.com/purchase/voit-vaikuttaa/ ). 

Kun valitsemme poliittisia johtajia, meidän täytyy arvioida paitsi heidän luonnettaan myös heidän elämäänsä, ollaksemme vastuullisia kansalaisia maassa, johon meillä on siteet. Vankka uskoni on, että jokainen uskova on kutsuttu olemaan lakia noudattava kansalainen ja osallistumaan politiikkaan. Meidän on pysyttävä ajan tasalla siitä mitä maassamme tapahtuu ja osallistuttava julkishallintoon. 

Meidän on äänestettävä vaaleissa ja rukoiltava jatkuvasti "kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme" (1 Tim. 2:2,3). 

Parlamenttivaalit 2021 joulukuun 23. päivänä 2020 Israelin knesset (parlamentti) ei saanut hyväksyttyä valtion budjettia määräaikaan mennessä. Sen johdosta hallituskoalitio purkautui, knesset hajotettiin virallisesti ja 24. parlamentin valinnan ajankohta määrättiin automaattisesti maaliskuun 23. päiväksi 2021. 

Israelin vaalijärjestelmä perustuu suhteelliseen vaalitapaan. Lähestyviä vaaleja silmälläpitäen 39 poliittista puoluetta on rekisteröinyt ehdokaslistansa maaliskuun 23. päivän äänestystä varten. Poliittisen puolueen täytyy kuitenkin saada vähintää 3,25 prosenttia äänistä voittaakseen yhden paikan knessetiin. 

Kun vaalit ovat ohi, alkaa koalition (yhteishallituksen) rakentamisprosessi. Israelissa ei ole koskaan ollut yhden puolueen hallitusta. Hallitus koostuu aina useammasta puolueesta, joilla on yhteensä enemmän kuin 61 paikkaa Knessetissä, jolloin heillä on enemmistö tukemassa hallitusta ja hyväksymässä lakeja. Koalition suurimman puolueen johtajasta tulee pääministeri, jos hän onnistuu kokoamaan hallituskoalition. Seuraavaksi lista tulevien vaalien tärkeimmistä pelaajista. Nykyiset suuret Likud - Benjamin Netanyahu (Bibi), 71-vuotias puoluejohtaja. Hän on Israelin pisimpään virassa ollut pääministeri, joka tunnetaan sujuvasanaisena taktikkona ja kyvystä tuoda itsensä esiin maan ainoana pätevänä johtajana. Hän toiminut peräkkäisinä kausina pääministerinä vuodesta 2009 lähtien, vuosina 1996-1999 olleen ensimmäisen toimikautensa lisäksi. Hänen puolueellaan on vankka tukijakuntansa. Viimeisimmissä gallupeissa Likudille annetaan 25-30 paikkaa seuraavassa Knessetissä. 

On tärkeää huomata, että muiden poliittisten puolueiden johtajat torjuvat julkisesti mahdollisuuden olla mukana Netanyahun johtamassa koalitiossa. Hänen pääasialliset yhteistyökumppaninsa ovat uskonnollisten ultraortodoksisten juutalaislahkojen erilaiset poliittiset puolueet. Likud ja muut poliittiset puolueet ovat perinteisesti suosineet uskonnollisia koalitiokumppaneita, ei yksinomaan Bibi. Kaikki eivät ehkä tiedä, että Israelissa asuu yli miljoona uskonnollista juutalaista, joista suurin osa kuuluu judaismin piirissä oleviin erilaista ajattelumaailmaa edustaviin ryhmiin. 

Tämän päivän judaismi on pirstoutunut moniin erillisiin uskontokuntiin, joilla on keskenään kilpailevia ideologioita ja teologisia näkemyksiä. Johtavana ryhmänä Israelissa ovat ultraortodoksit eli "Haredis". He ovat Israelin nopeimmin kasvava ryhmä, mutta he edustavat myöskin maan köyhintä väestöä, josta 45 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella sisäänlämpiävissä yhteisöissä. On hyvä ymmärtää, että ultraortodoksiset yhteisöt elävät omissa lähiöissään, suurin osa heistä ei suorita asepalvelusta IDF:ssä (Israelin puolustusvoimissa) eikä myöskään tee työtä niin kuin muut israelilaiset. He saavat valtiolta kuukausittain avustuksen, eivätkä he todella edes halua tunnustaa hallituksen arvovaltaa. He tunnustavat vain rabbien arvovallan ja elävät omissa sosiaalisissa piireissään. He ovat kuin valtio valtion sisällä, ja sen kansalaiset elävät omien lakiensa mukaan ja suurin osa heistä elää erillään, poissa yhteiskunnan valtavirran elämästä. He uskovat, että ainoa seikka, millä on arvoa, on tutkia heidän omia uskonnollisia kirjojaan ja noudattaa perinteitä. 

Mutta kun on kyse vaaleista, he äänestävät 100 prosenttisesti omia ehdokkaitaan. Haredi-puolueet antavat johdonmukaisesti tukensa pääministeri Benjamin Netanyahulle ja Likudpuolueelle. Näiden poliittisten pelien (uskoakseni meidän häpeäksemme) ja heidän yhteishallitukseen hyväksymisensä johdosta Netanyahu on antanut heille yhä uudestaan avainasemassa olevia poliittisia nimityksiä ja ministeriöitä heidän hallittavakseen. Eikä tässä vielä kaikki. Koska heidän johtajansa ovat näissä avainasemissa, valtion varoista maksetaan näille yhteisöille perustuki. Kaksi voimakkainta Haredi-puoluetta, Shas ja United Torah Judaism (Yhdistynyt Toorajudaismi), ovat olleet jatkuvasti Netanyahun koalitiohallituksissa. Harediyhteisö on Netanyahun tärkein poliittinen tukijalka. 

Toisaalta Bibi on voimakas puhuja, joka edustaa Israelia vahvasti kansainvälisellä areenalla, mutta se ei ole riittänyt varmistamaan kestävää kasvun ilmapiiriä yksittäisten israelilaisten elinoloja ajatellen. Hän ei pystynyt nostamaan Likudiin sitoutuneista kannattajista itselleen seuraajaa, joka voisi johtaa puoluetta hänen jälkeensä, mikä kuuluisi jokaisen johtajan velvollisuuksiin. Tällä hetkellä Likudin piirissä ei ole luottamuksen ilmapiiriä, ja sen jäsenet syyttelevät ja panettelevat toisiaan. Viime vuonna Netanyahu pantiin syytteeseen petoksesta, luottamuksen rikkomisesta ja lahjusten ottamisesta kolmessa eri oikeusasiassa. Viime kuukausien aikana israelilaiset ovat protestoineet lähes joka päivä vaatien häntä eroamaan syytteiden vuoksi ja arvostellen hänen hallituksensa toimia koronaviruskriisissä. 

Likud on edelleenkin suurin puolue Israelin poliittisella areenalla, mutta näissä vaaleissa Netanyahua vastassa on uusi ja varteenotettava uhka - Likudin entinen jäsen Gideon Saar. 

New Hope - Gideon Saar, puoluejohtaja (55 v). Hän on Likudin parlamentinjäsen, joka lähti puolueesta muutama viikko sitten ja ilmoitti uuden "Uusi Toivo" -puolueensa muodostamisen. Saar on perin tuttu hahmo Israelin politiikassa ja hän edustaa ideologialtaan vahvasti oikeistoa. Kun Netanyahu oli vuonna 1999 ensimmäistä kauttaan pääministerinä, hän teki Saarista hallituksen sihteerin. Saar valittiin Israelin parlamenttiin, Knessetiin, ensimmäisen kerran vuonna 2003. Kun Netanyahu palasi valtaan vuonna 2009, hän nimitti Saarin kahteen avainasemaan perättäisissä hallituksissaan - opetusministeriksi ja sisäministeriksi. Gideon Saar oli yksi Netanyahun uskollisimpia ja äänekkäimpiä tukijoita aivan viime aikoihin asti. Pian Saarin erottua Likudista häntä seurasi Zeev Elkin, hänkin entinen Likudin ministeri. Voisiko Gideon Saar olla Netanyahun suurin haaste näissä vaaleissa? 

No mehän olemme Israelissa, maassa, jossa melkein kaikki on mahdollista. Saar on pysynyt oikeiston edustajana ja uskollisena ideologialleen. Tämä voi merkitä kykyä olla antamatta periksi kansainvälisen yhteisön painostuksen alla. Hän kannattaa juutalaisen kansan luonnollisia ja historiallisia oikeuksia Israeliin, hän puoltaa Länsirannan asuttamista ja vastustaa kahden valtion ratkaisua. Saar on käytännöllinen, mutta jyrkästi oikeistosiipeä edustava henkilö. Jos hän voittaa ja pystyy muodostamaan yhteishallituksen muiden poliittisten puolueiden kanssa, Israel voisi muuttua hyvin kansallismieliseksi poliittiselta kannaltaan. 

Yesh Atid - Yair Lapid, puoluejohtaja (57 v). Yesh Atid ("On tulevaisuus") on keskusta-vasemmistolainen israelilainen poliittinen puolue, jonka Yair Lapid perusti v 2012. Kun knesset valittiin 19. kerran vuonna 2013, Yesh Atidista tuli toiseksi suurin puolue knessetiin 19 paikalla. Yesh Atid oli mukana Israelin 33. hallituksessa ja Yair Lapid toimi valtionvarainministerinä, Israelin turvallisuusneuvoston jäsenenä. Muitakin Yesh Atid-puolueen parlamentinjäseniä toimi eri ministereinä hallituksessa. 

Mutta joulukuun alussa 2014 Netanyahu erotti Yair Lapidin virastaan valtionvarainministerinä. Vuoden 2015 vaaleissa Yesh Atid palasi knessetiin 11 paikalla, mutta päätti tällä kertaa toimia oppositiossa. Tänä päivänä Yesh Atid esittää Yair Lapidia vaihtoehdoksi Netanyahulle, jota se syyttää poliittisesta kaaoksesta, koronaviruskriisin huonosta hoidosta ja jota se pitää kelvottomana johtamaan maata oikeudenkäyntien aikana. Viimeaikaisten gallupien mukaan Yesh Atid saisi ainakin 16 paikkaa Knessetiin. 

Yamina - Naftali Bennet, puoluejohtaja (48 v). Oikeistosiipeen kuuluvan Yaminan puoluejohtaja Naftali Bennet ilmoitti, että hän aikoo kilpailla pääministerin paikasta tulevissa vaaleissa. Vuodesta 2006 vuoteen 2008 Bennet toimi Benjamin Netanyahun henkilöstöpäällikkönä. Vuonna 2012 Bennet lähti Likud-puolueesta ja liittyi The Jewish Home -puolueeseen (hepreaksi Habait Hajehudi, "juutalainen koti"). Tammikuun 2013 parlamenttivaaleissa Bennetin puolue voitti 12 paikkaa. Maaliskuussa 2013 Bennet oli mukana hallituskoalitiossa talous- ja kauppaministerinä. Joulukuussa 2018 Naftali Bennet ja Ayelet Shaked erosivat The Jewish Home-puolueesta perustaakseen oman "Hajamin Hahadash" (Uusi oikea) -puolueensa. Vuoden 2019 knessetin vaaleissa Yamina -puolue jäi nipin napin vaalikynnyksen alapuolelle eikä Bennet siis saanut paikkaa 21. knessetissä. 

Kesäkuussa 2010 Netanyahu erotti Bennetin hallituksesta, mutta saman vuoden marraskuussa Netanyahu nimitti Bennetin puolustusministeriksi. Naftali Bennet uskoo juutalaisten oikeuteen asettua asumaan kaikkialle Israelin maassa ja torjuu kahden valtion ratkaisun. Hän edustaa oikeistoa, ja on käytännöllis-uskonnollinen. 

Israel Beiteinu - Avigdor Liberman, puoluejohtaja (62 v). Israel Beiteinu (Israel on kotimme) on oikeistolainen poliittinen puolue, jonka Avigdor Liberman perusti v 1999. Libermanin ura Israelin poliittisella kentällä on ainutlaatuinen, ja hänestä on vuosien saatossa tullut hyvin vakaa poliitikko, joka osoittaa uskollisuutta Zeev Jabotinskyn periaatteille ja Revisionistisen liikkeen ideologialle. Voisi ajatella, että tämä puolue edustaa entisestä Neuvostoliitosta muuttaneita, mutta näin asia ei ole. 

Liberman perusti puolueen ensin etuja ajavaksi ryhmäksi edustamaan Israelin yli miljoonan venäjää puhuvan väestön tarpeita. Nykyään puolue pyrkii kuitenkin kehittymään kansallisempaan suuntaan, ja sen tavoitteena on saada tukijoita Venäjän juutalaisen yhteisön ulkopuolelta. Itse asiassa hän ei edusta lainkaan "venäjää puhuvaa" juutalaista yhteisöä, vaan hänen puolueensa jäsenet taistelevat usein entisestä Neuvostoliitosta tulleiden juutalaisten oikeuksista. 

Liberman on toiminut monissa avainviroissa Israelin hallituksessa, mm kansallisen infrastruktuurin ministerinä, liikenneministerinä, strategisten asioiden ministerinä, varapääministerinä, ulkoministerinä ja puolustusministerinä. Israel Beiteinu tukee virallisesti kahden valtion ratkaisua muodossa, joka tunnetaan puhekielessä Libermanin suunnitelmana. Liberman edustaa sekularismia, vaikka hän on istunut aikaisemmin hallituksessa yhdessä ultraortodoksien kanssa. Mutta tällä hetkellä hän kieltäytyy suostumasta ultraortodoksien vaatimuksiin, ja Israel Beiteinun nyt käynnissä oleva kampanja kulkee nimellä "Liberman katkaisee Haredien hallintavallan". 

Päätän tämän lyhyen selonteon näihin sanohin: Vaalit ovat tulossa ja paremmin kuin koskaan me ymmärrämme, että kuka tahansa saakin hallituskoalition muodostamistehtävän, hänellä on vastassaan valtava urakka maamme talouden ja muiden sektoreiden kuntoon saamiseksi, mutta ennen kaikkia kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi hallitukseensa. 

Monin siunauksin Karmelvuorelta, Andrey Teplinsky